Arvot ovat tekoja!

Koivukylän Palloseuran käynnissä oleva strategiatyö pohjautuu pitkälti koko seuratoiminnan kannalta keskeisiin arvoihin, jotka ovat HYVINVOINTI, YHTEISÖLLISYYS ja VASTUULLISUUS. HYVINVOINTI kulkee käsi kädessä yleisen liikunnallisuuden ja urheilullisuuden kanssa. KoiPS haluaa edistää pelaajien monipuolista kehittämistä ja kehittymistä pienestä pitäen aina aikuisten edustusjoukkueisiin asti. Seurassa parannetaan pelaajien ymmärrystä hyvinvoinnista ja opetetaan terveellisiä elämäntapoja. Tähän arvomaailmaan kuuluu oleellisesti myös…

Lue lisää